Tiêu đề Báo cáo phân tích Công ty Cổ phần Traphaco
Loại báo cáo Phân tích công ty
Nguồn BVSC
Ngành
Doanh nghiệp
Chi tiết Ngày : 04/07/2013
Số trang : 13
Ngôn ngữ : Tiếng Việt
Dạng tệp : .PDF
Kích thước : 553 Kb
Tải về: 739
Tải về
Bình chọn (Bạn phải đăng nhập để bình chọn)
Tóm tắt

Dự báo doanh thu hợp nhất đạt 1.784 tỷ đồng (+27,4%  yoy), LNST hợp nhất của cổ đông công ty mẹ là 155 tỷ đồng (+33% yoy).EPS 2013 (sau khi điều chỉnh pha loãng do tăng vốn) đạt 8.375 đồng/cổ phiếu, với mức giá hiện tại ngày 4/7/13 là 86.000 đồng/cổ phiều thì P/E dự phóng là 10,2x, khá hợp lý đối với một doanh nghiệp dược đầu ngành như TRA.