Tiêu đề Báo cáo phân tích Công ty Cổ phần Khoan và Dịch vụ Khoan Dầu khí_Khuyến nghị MUA
Loại báo cáo Phân tích công ty
Nguồn Kim Eng
Ngành
Doanh nghiệp
Chi tiết Ngày : 12/08/2013
Số trang : 7
Ngôn ngữ : Tiếng Việt
Dạng tệp : .PDF
Kích thước : 1560 Kb
Tải về: 146
Tải về
Bình chọn (Bạn phải đăng nhập để bình chọn)
Tóm tắt

Định giá hấp dẫn. MBKE nâng dự báo lợi nhuận cả năm 2013 của PVD lên 89,9 triệu USD (+41% n/n) do kỳ vọng lợi nhuận biên gộp cải thiệu. PVD đang được giao dịch ở mức PER 2013 là 6,9x, thấp hơn 48% so với các công ty cùng ngành trong khu vực. Cổ phiếu PVD cũng đang giao dịch ở mức dưới 1 độ lệch chuẩn so với mức P/E bình quân của chính nó. Duy trì khuyến nghị MUA với giá mục tiêu là 66.000 đ/cp.