Tiêu đề Báo cáo phân tích Công ty Cổ phần Khoan và Dịch vụ Khoan Dầu khí
Loại báo cáo Phân tích công ty
Nguồn VCBS
Ngành
Doanh nghiệp
Chi tiết Ngày : 22/08/2013
Số trang : 5
Ngôn ngữ : Tiếng Việt
Dạng tệp : .PDF
Kích thước : 247 Kb
Tải về: 111
Tải về
Bình chọn (Bạn phải đăng nhập để bình chọn)
Tóm tắt

Hiện giá cổ phiếu PVD đã tăng hơn 10% so với thời điểm công ty công bố BCTC hợp nhất Q2/2013, tuy nhiên nếu xét  theo chỉ số P/E 2013 vốn được VCBS dự phóng ở mức 8,4 lần thì giá PVD vẫn chưa bị đẩy  lên mức quá cao. So với mức P/E bình quân khoảng 14,6 lần của các cổ phiếu trong nhóm VN30 thì P/E của PVD vẫn còn thấp. Căn cứ theo mô hình định giá dòng tiền của VCBS, cũng như xét trên quan điểm thận trọng, VCBS cho rằng giá cổ phiếu PVD đã trở nên hợp lý và đang tiến gần tới giá trị thực. VCBS hạ mức khuyến nghị từ MUA xuống NẮM GIỮ đối với cổ phiếu PVD.