Tiêu đề Báo cáo phân tích Công ty Cổ phần Traphaco _ Khuyến nghị MUA
Loại báo cáo Phân tích công ty
Nguồn Kim Eng
Ngành
Doanh nghiệp
Chi tiết Ngày : 17/09/2013
Số trang : 7
Ngôn ngữ : Tiếng Việt
Dạng tệp : .PDF
Kích thước : 1638 Kb
Tải về: 182
Tải về
Bình chọn (Bạn phải đăng nhập để bình chọn)
Tóm tắt

Định giá hấp dẫn. MBKE dự báo doanh thu và lợi nhuận 2013 của TRA sẽ tăng  trưởng 27 và 43% n/n, đạt 1.789 và 166 tỷ đồng. Cổ phiếu TRA hiện đang giao dịch ở mức PE 2013 khoảng 8x, thấp hơn mức bình quân ngành 10x. Khuyến nghị MUA và nắm giữ dài hạn.