Tiêu đề Báo cáo phân tích Công ty Cổ phần Khoan và Dịch vụ Khoan Dầu khí
Loại báo cáo Phân tích công ty
Nguồn FPTS
Ngành
Doanh nghiệp
Chi tiết Ngày : 17/09/2013
Số trang : 21
Ngôn ngữ : Tiếng Việt
Dạng tệp : .PDF
Kích thước : 1383 Kb
Tải về: 525
Tải về
Bình chọn (Bạn phải đăng nhập để bình chọn)
Tóm tắt

Căn cứ vào kết quả của phương pháp định giá dòng tiền FCFF, triển vọng ngành giai đoạn 2013-2017 với những bước phục hồi rất đáng kể từ mức thấp của năm 2011, và nhu cầu về giàn khoan trong nước cũng như trong khu vực còn rất lớn giúp mức giá thuê giàn liên tục tăng cao. Giá mục tiêu của PVD được xác định là 60.300đ/CP. Tuy nhiên, hiện giá giao dịch của PVD đã trên giá mục tiêu nên FPTS khuyến nghị Giảm tỷ trọng đối với cổ phiếu này