Tiêu đề Báo cáo phân tích Công ty Cổ phần Vạn Phát Hưng
Loại báo cáo Phân tích công ty
Nguồn BVSC
Ngành
Doanh nghiệp
Chi tiết Ngày : 01/11/2013
Số trang : 7
Ngôn ngữ : Tiếng Việt
Dạng tệp : .PDF
Kích thước : 553 Kb
Tải về: 84
Tải về
Bình chọn (Bạn phải đăng nhập để bình chọn)
Tóm tắt

Theo mức giá giao dịch ngày 01/11/2013, cổ phiếu VPH có mức P/E 2014 khoảng 8.4x và P/B 0.3, tương  đối rẻ so với trung bình ngành. Tuy nhiên, BVS cho rằng VPH đang thiếu các yếu tố phát triển bền vững, trong khi nợ vay cao, do đó BVS đánh giá NEUTRAL cổ phiếu này.