Tiêu đề Báo cáo phân tích Công ty Cổ phần Sản xuất - Thương mại May Sài Gòn - Khuyến nghị MUA
Loại báo cáo Phân tích công ty
Nguồn FPTS
Ngành
Doanh nghiệp
Chi tiết Ngày : 14/11/2013
Số trang : 4
Ngôn ngữ : Tiếng Việt
Dạng tệp : .PDF
Kích thước : 299 Kb
Tải về: 337
Tải về
Bình chọn (Bạn phải đăng nhập để bình chọn)
Tóm tắt

Dự kiến lợi nhuận sau thuế năm 2013 đạt khoảng 55 tỷ đồng, tương ứng EPS forward 2013 là 5.197 VND. P/E forward với giá giao dịch hiện tại là 5,1x. Đây là mức thấp so với P/E trung bình ngành dệt may khoảng từ 7x-8x. Vì vậy, FPTS khuyến nghị MUA cổ phiếu GMC với mức giá mục tiêu 36.400 VND, tương ứng P/E là 7x.