Tiêu đề Báo cáo phân tích Công ty Cổ phần Khoan và Dịch vụ Khoan Dầu khí
Loại báo cáo Phân tích công ty
Nguồn VCBS
Ngành
Doanh nghiệp
Chi tiết Ngày : 26/11/2013
Số trang : 9
Ngôn ngữ : Tiếng Việt
Dạng tệp : .PDF
Kích thước : 358 Kb
Tải về: 89
Tải về
Bình chọn (Bạn phải đăng nhập để bình chọn)
Tóm tắt

VCBS dự phóng LNST Q4.2013 sẽ đạt khoảng 526 tỷ đồng (+145,7% yoy) nhờ yếu tố LN gộp tăng, chi phí lãi vay giảm. Ngoài ra trong Q4, VCBS hy vọng PVD sẽ hạch toán khoảng 80 tỷ đồng LN năm 2011 từ liên doanh PVD-Baker Hughes. Tính cả năm 2013, LNST sẽ đạt 2.040 tỷ đồng (+41,2% yoy, vượt 50,3% KH năm), tỷ suất LN 14,2% cao hơn mức 12,1% của năm 2012 và LNST của cổ đông công ty mẹ đạt 1.921 tỷ đồng (+45,4% yoy, vượt 42% KH năm), theo đó EPS 2013 đạt 7.660 đồng/cp.