Tiêu đề Báo cáo phân tích Công ty Cổ phần Hùng Vương_Khuyến nghị NẮM GIỮ
Loại báo cáo Phân tích công ty
Nguồn Kim Eng
Ngành
Doanh nghiệp
Chi tiết Ngày : 14/02/2014
Số trang : 6
Ngôn ngữ : Tiếng Việt
Dạng tệp : .PDF
Kích thước : 870 Kb
Tải về: 38
Tải về
Bình chọn (Bạn phải đăng nhập để bình chọn)
Tóm tắt

Dựa trên khó khăn chung của ngành (dự báo giá trị xk cá tra 2014 cả ngành cao nhất chỉ đạt 1,75 tỷ USD,-3% n/n) và rủi ro tt Mỹ của HVG, MBKE dự phóng doanh thu và lợi nhuận của HVG năm 2014 khá thận trọng. Kỳ vọng cổ phiếu HVG sẽ giao dịch với mức P/E và P/B bằng mức trung bình 5 năm qua của công ty. Giá mục tiêu của MBKE được xác định dựa trên phương pháp P/E (70%) tại 9,3x và P/B (30%) tại 1,4x. Khuyến nghị NẮM GIỮ.