Tiêu đề Báo cáo phân tích Công ty Cổ phần MIRAE_Khuyến nghị MUA
Loại báo cáo Phân tích công ty
Nguồn BSC
Ngành
Doanh nghiệp
Chi tiết Ngày : 11/03/2014
Số trang : 6
Ngôn ngữ : Tiếng Việt
Dạng tệp : .PDF
Kích thước : 1297 Kb
Tải về: 131
Tải về
Bình chọn (Bạn phải đăng nhập để bình chọn)
Tóm tắt

BSC khuyến nghị Mua với cổ phiếu KMR kỳ đầu tư 6 tháng giá mục tiêu 10.800 đồng/cp