Tiêu đề Báo cáo phân tích Tổng Công ty Cổ phần Khoan và Dịch vụ Khoan Dầu khí_Khuyến nghị MUA
Loại báo cáo Phân tích công ty
Nguồn Kim Eng
Ngành
Doanh nghiệp
Chi tiết Ngày : 15/04/2014
Số trang : 9
Ngôn ngữ : Tiếng Việt
Dạng tệp : .PDF
Kích thước : 785 Kb
Tải về: 46
Tải về
Bình chọn (Bạn phải đăng nhập để bình chọn)
Tóm tắt

MBKE dự báo doanh thu 2014 của PVD tăng 13,4%n/n, đạt 16.858 tỷ đồng. LNR 2014 tăng 27,6%n/n, đạt 2.404 tỷ đồng. MBKE đưa ra giá mục tiêu 96.500 đồng dựa trên P/E kỳ vọng 2014 là 11x, tương đương trung bình ngành trong khu vực.