Tiêu đề Báo cáo phân tích Tổng Công ty Cổ phần Khoan và Dịch vụ Khoan Dầu khí_Khuyến nghị MUA
Loại báo cáo Phân tích công ty
Nguồn Kim Eng
Ngành
Doanh nghiệp
Chi tiết Ngày : 01/01/2014
Số trang : 7
Ngôn ngữ : Tiếng Việt
Dạng tệp : .PDF
Kích thước : 667 Kb
Tải về: 12
Tải về
Bình chọn (Bạn phải đăng nhập để bình chọn)
Tóm tắt

Dự báo doanh thu và lợi nhuận năm 2014 lần lượt là 16.434 tỷ đồng và 2.197 tỷ đồng, ước lần lượt tăng 20%n/n 31,1%n/n do trong năm 2014. PVD đang được giao dịch tại P/E kỳ vọng 2014 là 8,5 lần, thấp hơn trung bình ngành khu vực là 10,1x. MBKE duy trì khuyến nghị MUA với giá mục tiêu là 72.800 đồng.