Tiêu đề Báo cáo phân tích Công ty Cổ phần Khoan và Dịch vụ Khoan Dầu khí (PVD)
Loại báo cáo Phân tích công ty
Nguồn Mien Nam Securities
Ngành
Doanh nghiệp
Chi tiết Ngày : 09/05/2013
Số trang : 4
Ngôn ngữ : Tiếng Việt
Dạng tệp : .PDF
Kích thước : 558 Kb
Tải về: 13
Tải về
Bình chọn (Bạn phải đăng nhập để bình chọn)
Tóm tắt

Qua các thông tin  tài chính được phân  tích cho thấy năm 2012, công ty kinh doanh đạt mức  tăng trưởng  tốt,  lợi nhuận tăng, theo đó các chỉ số khả năng sinh  lời đều tăng theo, các tỷ số hoạt động tốt, lợi nhuận sinh ra trên mỗi cổ phiếu tăng ngoài ra các tỷ số giá thị trường khá hấp dẫn, thanh khoản trên thị trường tương đối cao cho thấy PVD là cổ phiếu tốt nhà đầu tư có thể quan sát thêm và chọn điểm đầu tư.