Tiêu đề Tóm tắt nội dung ĐHCD thường niên: Tổng Công ty Cổ phần Khoan và Dịch vụ Khoan Dầu khí (PVD)
Loại báo cáo Phân tích công ty
Nguồn EPS
Ngành
Doanh nghiệp
Chi tiết Ngày : 26/04/2013
Số trang : 6
Ngôn ngữ : Tiếng Việt
Dạng tệp : .PDF
Kích thước : 1310 Kb
Tải về: 164
Tải về
Bình chọn (Bạn phải đăng nhập để bình chọn)
Tóm tắt

Năm 2012  là một năm  rất đặc biệt, đánh dấu bước đột phá của PV Drilling, với hàng  loạt giải  thưởng, khẳng định chất  lượng và  tính chuyên nghiệp. Kết quả sản xuất kinh doanh năm 2012 đã ghi nhận sự nỗlực của toàn thể CBCNV PV Drilling với doanh thu cả năm đạt trên 11.929 tỷ đồng, tăng 29% so với năm 2011 và vượt 18% so với kế hoạch đề ra. Lợi nhuận đạt1.697  tỷ đồng  lợi nhuận  trước  thuế, tăng trưởng 38% so với năm 2011, tăng 29% so với kế hoạch.