Tiêu đề Báo cáo phân tích Công ty Cổ phần Tập đoàn Hoa Sen
Loại báo cáo Phân tích công ty
Nguồn FPTS
Ngành
Doanh nghiệp
Chi tiết Ngày : 28/06/2012
Số trang : 5
Ngôn ngữ : Tiếng Việt
Dạng tệp : .PDF
Kích thước : 360 Kb
Tải về: 13
Tải về
Bình chọn (Bạn phải đăng nhập để bình chọn)
Tóm tắt

LNST của công ty bằng 121% so với kế hoạch năm 2011-2012, là kết quả khả quan trong thời điểm hiện tại. Kết quả này có được chủ yếu vì công ty mở rộng thị trường, tăng doanh thu xuất khẩu, xuất khẩu chiếm 1/3 tổng doanh thu của HSG. Với đà tiêu thụ sản phẩm của HSG, cuối niên độ 2011-2012 kế hoạch doanh thu 10.126 tỷ sẽ có khả năng thực hiện cao, thậm chí vượt 3 – 4%  trong điều kiện tốt. LNST dự kiến đạt được trong khoảng 350 – 400 tỷ đồng, tùy thuộc vào các điều kiện của thị trường. LNST đạt từ 145% – 167% so với kế hoạch.