Tiêu đề Báo cáo phân tích CTCP Than Núi Béo
Loại báo cáo Phân tích công ty
Nguồn BETA Securities
Ngành
Doanh nghiệp
Chi tiết Ngày : 28/02/2011
Số trang : 7
Ngôn ngữ : Tiếng Việt
Dạng tệp : .PDF
Kích thước : 512 Kb
Tải về: 582
Tải về
Bình chọn (Bạn phải đăng nhập để bình chọn)
Tóm tắt
Trên cơ sở đánh giá về tình hình hoạt động, sản xuất kinh doanh trong năm 2011 và triển vọng trong những năm tiếp theo. Trong năm 2010 đạt 103 tỷ đồng trước thuế. Với kế hoạch năm 2011 đề ra sản xuất đạt 5 triệu tấn than (tương đương năm 2010), trên cơ sở tính toán về giả định tăng giá bán than trong nước từ quý 2/2011, ước tính lợi nhuận năm 2011 có thể tăng 12% so với năm 2010. EPS 2011 dự báo vào khoảng 14.352 đồng/CP (trên vốn điều lệ 60 tỷ đồng). P/E forward 2011 là khoảng 2,6X. Dựa vào kết quả định giá cổ phiếu NBC, BETAS  cho rằng mức giá hợp lý của cổ phiếu NBC hiện nay vào khoảng  45.500 đồng/CP cao hơn 22% so với giá đóng cửa 37.000 đồng/CP ngày 28/02/2011.