Tiêu đề Báo cáo phân tích Công ty Cổ phần Miền Đông
Loại báo cáo Phân tích công ty
Nguồn DAINAM Securities
Ngành
Doanh nghiệp
Chi tiết Ngày : 11/01/2011
Số trang : 9
Ngôn ngữ : Tiếng Việt
Dạng tệp : .PDF
Kích thước : 445 Kb
Tải về: 74
Tải về
Bình chọn (Bạn phải đăng nhập để bình chọn)
Tóm tắt
Dựa trên các thông tin dữ liệu, số liệu đã có kết quả kinh doanh của MDG trong năm 2008, 2009 và 9 tháng đầu năm 2010. với các kế hoạch và chiến lược trong tương lai. Với giá tham chiếu ngày giao dịch đầu tiên  trên HOSE với giá là 25.000 đ, EPS ước tính đạt 3.535 đ, P/E bằng 7,07 lần, theo quan điểm cá nhân, các nhà đàu tư dài hạn có thể mua vào với mức giá trên, còn các nhà đầu tư ngắn hạn cần bám sát tình hình thị trường để có quyết định hợp lý