Tiêu đề Báo cáo phân tích CTCP Chứng khoán Ngân hàng Nông nghiệp_khuyến nghị QUAN SÁT
Loại báo cáo Phân tích công ty
Nguồn Mien Nam Securities
Ngành
Doanh nghiệp
Chi tiết Ngày : 16/12/2010
Số trang : 7
Ngôn ngữ : Tiếng Việt
Dạng tệp : .PDF
Kích thước : 451 Kb
Tải về: 125
Tải về
Bình chọn (Bạn phải đăng nhập để bình chọn)
Tóm tắt
Thời điểm hiện tại, theo nhận định của MNS, thị trường cuối 2010 và năm 2011 vẫn  chưa  có nhiều yếu  tố hỗ  trợ mạnh, ngoại  trừ quyết định hoãn tăng vốn điều  lệ các NHTM đến cuối 2011. Tuy vậy, điều cần  lưu ý là quyết định này cho thấy những khó khăn mang  tính dài hạn trong hệ thống tài chính đã bộc lộ rõ. Với mức giá giao dịch hiện nay, nhà đầu tư nên QUAN SÁT thêm đối với cổ phiếu AGR.