Tiêu đề Báo cáo phân tích CTCP Tập đoàn Hoa Sen_Khuyến nghị Nắm Giữ
Loại báo cáo Phân tích công ty
Nguồn VDSC
Ngành
Doanh nghiệp
Chi tiết Ngày : 08/12/2010
Số trang : 8
Ngôn ngữ : Tiếng Việt
Dạng tệp : .PDF
Kích thước : 3111 Kb
Tải về: 17
Tải về
Bình chọn (Bạn phải đăng nhập để bình chọn)
Tóm tắt
Giá trị hợp lý đối với cổ phiếu HSG trong thời điểm hiện tại vào khoảng 21.200 đồng/cp, cao hơn 15% so với mức giá tham chiếu ngày 09/12/2010.EPS sơ bộ niên độ 2010-2011 ước tính ở mức 3.188 đ/cp.Tương ứng P/E hiện tại 5,7 lần, thấp hơn so với mức trung bình ngành hiện nay.