Tiêu đề Báo cáo phân tích CTCP Đầu tư hạ tầng và đô thị dầu khí
Loại báo cáo Phân tích công ty
Nguồn Hoa Binh securities
Ngành
Doanh nghiệp
Chi tiết Ngày : 03/12/2010
Số trang : 17
Ngôn ngữ : Tiếng Việt
Dạng tệp : .PDF
Kích thước : 836 Kb
Tải về: 131
Tải về
Bình chọn (Bạn phải đăng nhập để bình chọn)
Tóm tắt
HBS kết hợp 2 phương pháp: Phương pháp P/E: 11,000 – 12,000 đ/cp; Phương pháp P/B: 22,000 – 24,500 đ/cp. Với tỷ lệ kết hợp 2 phương pháp P/E (70%) – phương pháp P/B (30% của PTL có thể đạt mức 14,000 – 16,000 đ/cp. Như vậy, nếu so sánh với mặt bằng chung của ngành bất động sản của PTL sẽ có thể đạt được mức 14,000 – 16,000 đ/cp.