Tiêu đề Báo cáo phân tích CTCP Cơ điện lạnh
Loại báo cáo Phân tích công ty
Nguồn HSC
Ngành
Doanh nghiệp
Chi tiết Ngày : 24/11/2010
Số trang : 9
Ngôn ngữ : Tiếng Việt
Dạng tệp : .PDF
Kích thước : 580 Kb
Tải về: 2
Tải về
Bình chọn (Bạn phải đăng nhập để bình chọn)
Tóm tắt
Với tác động pha loãng và dựa trên dự báo tăng trưởng doanh thu và lợi nhuận thuần của chúng tôi cho năm 2011, P/E dự phóng năm 2011 của cổ phiếu REE đạt 8.8 lần; và ở mức P/E này, cổ phiếu REE không hẳn là rẻ. Các nhà đầu tư thường coi REE là cổ phiếu đại diện cho thị trường và nếu thị trường tăng thì REE sẽ tăng mạnh. Và như vậy,HSC coi REE là cổ phiếu mua để đầu tư ngắn hạn hơn là để nắm giữ dài hạn.