Tiêu đề Báo cáo phân tích CTCP Việt An
Loại báo cáo Phân tích công ty
Nguồn VNDIRECT
Ngành
Doanh nghiệp
Chi tiết Ngày : 22/11/2010
Số trang : 2
Ngôn ngữ : Tiếng Việt
Dạng tệp : .PDF
Kích thước : 298 Kb
Tải về: 76
Tải về
Bình chọn (Bạn phải đăng nhập để bình chọn)
Tóm tắt
Tại mức giá 25.000 đồng, cổ phiếu AVF đang được giao dịch với mức P/E2010 KH  ~ 5,2, P/B2010 KH ~ 1,47 và P/E2011 KH ~ 4,1, tương đương với mức trung bình ngành (P/E2010 ~ 4,85, P/B2010 ~ 0,91).