Tiêu đề Báo cáo phân tích CTCP tập đoàn Hoa Sen_Khuyến nghị MUA
Loại báo cáo Phân tích công ty
Nguồn TVSI
Ngành
Doanh nghiệp
Chi tiết Ngày : 08/10/2010
Số trang : 12
Ngôn ngữ : Tiếng Việt
Dạng tệp : .PDF
Kích thước : 645 Kb
Tải về: 14
Tải về
Bình chọn (Bạn phải đăng nhập để bình chọn)
Tóm tắt
Trên thị trường niêm yết cũng như thị trường chưa niêm yết của Việt Nam hiện nay chưa có công ty nào có quy mô tương xứng với HSG để có thể lựa chọn các chỉ tiêu định giá theo phương pháp hệ số tương đối (P/E và P/B) so sánh với HSG. Hiện nay HSG đang được TVSI xếp vào nhóm ngành Sản xuất kim loại, ngành này hiện nay đang có mức P/E là 8.48 thấp hơn một chút so với mức trung bình chung của thị trường (Sàn HoSE: 10.38— Sàn HnX: 9.07) (tính theo mức giá ngày 01/10/2010). Nếu như lấy mức P/E kỳ vọng cho HSG hiện tại là 10x thì mức giá được dự tính là 22,700 VNĐ. TVSI cũng  đưa ra khuyến nghị mua đối với cổ phiếu HSG tại thời điểm hiện tại.