Tiêu đề Báo cáo phân tích CTCP Khách sạn và Dịch vụ Đại Dương
Loại báo cáo Phân tích công ty
Nguồn Hoa Binh securities
Ngành
Doanh nghiệp
Chi tiết Ngày : 04/10/2010
Số trang : 11
Ngôn ngữ : Tiếng Việt
Dạng tệp : .PDF
Kích thước : 580 Kb
Tải về: 951
Tải về
Bình chọn (Bạn phải đăng nhập để bình chọn)
Tóm tắt
HBS kết hợp 2 phương pháp:
Theo phương pháp P/E, giá hợp  lý của OCH năm 2010 vào khoảng 22,000 – 23,500 đ/cp.T
heo phương pháp P/B giá hợp lý của OCH trong khoảng 21,600 – 24,800 đ/cp.
Tổng hợp hai phương pháp P/E và P/B  theo  tỷ  lệ  tương ứng 60% - 40%, giá hợp lý năm 2010 của OCH vào khoảng 22,000 – 24,000 đ/cp.