Tiêu đề Báo cáo phân tích CTCP Sản xuất Thương mại May Sài Gòn_Khuyến nghị đầu tư
Loại báo cáo Phân tích công ty
Nguồn Mien Nam Securities
Ngành
Doanh nghiệp
Chi tiết Ngày : 27/08/2010
Số trang : 7
Ngôn ngữ : Tiếng Việt
Dạng tệp : .PDF
Kích thước : 506 Kb
Tải về: 53
Tải về
Bình chọn (Bạn phải đăng nhập để bình chọn)
Tóm tắt
GMC đặt kế hoạch năm 2010 với các chỉ tiêu như sau, doanh thu thuần đạt 456 tỷ đồng và lợi nhuận sau thuế đạt 25.5 tỷ đồng, với kết quả 6 tháng đầu năm 2010, GMC đã hoàn thành 46.4% kế hoạch doanh thu và 50.9% kế hoạch lợi nhuận. Doanh thu và lợi nhuận của Công ty thường tập trung vào các tháng cao điểm cuối năm. Ngoài ra, GMC là doanh nghiệp xuất khẩu sẽ được hưởng lợi rất lớn từ tỷ giá USD/VNĐ tăng (2.1% ngày 18/8/2010) vì vậy Mien Nam Securities kỳ vọng doanh thu và lợi nhuận trong nữa cuối năm 2010  sẽ  tăng  trưởng mạnh hơn  so với nữa đầu năm. Doanh  thu  cả năm 2010 ước đạt 500.59 tỷ đồng và lợi nhuận sau thuế đạt 32.6 tỷ đồng tương ứng doanh thu tăng 41.41% nhưng lợi nhuận sau thuế giảm nhẹ 6.24% so với năm 2009, EPS dự phóng năm 2010 đạt 3,678 đồng.