Tiêu đề Báo cáo phân tích CTCP VINAM
Loại báo cáo Phân tích công ty
Nguồn Hoa Binh securities
Ngành
Doanh nghiệp
Chi tiết Ngày : 09/08/2010
Số trang : 8
Ngôn ngữ : Tiếng Việt
Dạng tệp : .PDF
Kích thước : 900 Kb
Tải về: 29
Tải về
Bình chọn (Bạn phải đăng nhập để bình chọn)
Tóm tắt
Hiện tại P/B trung bình của nhóm cổ phiếu ngành xây dựng vào khoảng 3 lần.Vì CVN có quy mô nhỏ và so sánh với một số công ty có quy mô tương đương thì CVN có tỷ suất sinh lời trên tổng tài sản cao. Do đó, Hoa Binh securities ước lượng P/B hợp lý của CVN năm 2010 dao động từ 2 – 3 lần. Do đó mức giá hợp lý của CVN năm 2010 vào khoảng 25,000 – 37,000 đ/cp.