Tiêu đề Báo cáo phân tích CTCP Bao bì Nhựa Sài Gòn - Khuyến nghị Nắm Giữ
Loại báo cáo Phân tích công ty
Nguồn VDSC
Ngành
Doanh nghiệp
Chi tiết Ngày : 14/07/2010
Số trang : 8
Ngôn ngữ : Tiếng Việt
Dạng tệp : .PDF
Kích thước : 3184 Kb
Tải về: 75
Tải về
Bình chọn (Bạn phải đăng nhập để bình chọn)
Tóm tắt
Trên cơ sở những giả định và ước tính thận trọng, mức EPS năm 2010 của SPP được dự báo sẽ vào khoảng 3.720 đồng/CP, tương đương mức P/E forward 7,9 lần. VDSC cho rằng mức giá hợp lý của cổ phiếu SPP tại thời điểm này xoay quanh mức 35.320 đồng/CP, tương đương mức vốn hóa 317,18 tỷ đồng.