Tiêu đề Báo cáo phân tích CTCP Cơ điện lạnh - Khuyến nghị MUA
Loại báo cáo Phân tích công ty
Nguồn Mien Nam Securities
Ngành
Doanh nghiệp
Chi tiết Ngày : 13/07/2010
Số trang : 12
Ngôn ngữ : Tiếng Việt
Dạng tệp : .PDF
Kích thước : 767 Kb
Tải về: 2
Tải về
Bình chọn (Bạn phải đăng nhập để bình chọn)
Tóm tắt
Dựa trên những phân  tích khách quan về  tình hình hoạt động kinh doanh của REE cùng với những  triển vọng tăng trưởng  trong tương  lai, EPS 2009 là 5,372 và EPS 2010 dự phóng  là 2,453 đồng  tính trên 17.8 triệu  cổ phiếu  lưu hành tại thời điểm phát hành báo cáo. MNS khuyến nghị các nhà đầu tư có thể cân nhắc MUA VÀO đối với cổ phiếu REE cho mục  tiêu đầu  tư  trung và dài hạn với mức giá mục tiêu là  25,000  đồng,  cao  hơn  mức  giá  ngày 13/07/2010 là 21.36 %.