Tiêu đề Báo cáo phân tích CTCP Cơ điện lạnh
Loại báo cáo Phân tích công ty
Nguồn SSI
Ngành
Doanh nghiệp
Chi tiết Ngày : 18/03/2010
Số trang : 5
Ngôn ngữ : Tiếng Việt
Dạng tệp : .ASHX
Kích thước : 290 Kb
Tải về: 190
Tải về
Bình chọn (Bạn phải đăng nhập để bình chọn)
Tóm tắt
SSI cho rằng mức P/E năm 2010 của cổ phiếu REE vào khoảng 12 lần có thể coi là cao, tương ứng với mức giá cổ phiếu là 60.000 – 63.000 đồng/CP. Ở khoảng giá này, mức độ rủi ro cho các nhà đầu tư mới sẽ cao.