Tiêu đề Báo cáo phân tích CTCP Bao bì Nhựa Sài Gòn - Khuyến nghị GIỮ
Loại báo cáo Phân tích công ty
Nguồn SaigonBank Berjaya
Ngành
Doanh nghiệp
Chi tiết Ngày : 11/03/2010
Số trang : 4
Ngôn ngữ : Tiếng Việt
Dạng tệp : .PDF
Kích thước : 1099 Kb
Tải về: 35
Tải về
Bình chọn (Bạn phải đăng nhập để bình chọn)
Tóm tắt
Với mức giá hiện tại là 33.500 VND/CP, mức P/E và mức P/B dự phóng của năm 2010 sẽ vào khoảng 15,3x và 1,5x. Đây không phải là mức hấp dẫn. Dựa trên phương pháp định giá mức P/E và mức P/B, SaigonBank Berjaya khuyến nghị nhà đầu tư nên Giữ cổ phiếu SPP với mức giá mục tiêu là 37.172 VND/CP.