Tiêu đề Báo cáo phân tích CTCP Cơ điện lạnh
Loại báo cáo Phân tích công ty
Nguồn TSS
Ngành
Doanh nghiệp
Chi tiết Ngày : 29/01/2010
Số trang : 4
Ngôn ngữ : Tiếng Việt
Dạng tệp : .PDF
Kích thước : 552 Kb
Tải về: 1
Tải về
Bình chọn (Bạn phải đăng nhập để bình chọn)
Tóm tắt
Mức EPS năm 2009 của REE đạt 5.372  đồng/cp, với giá ngày 28/01/2010 là 42.200 đồng/CP thì mức P/E tương ứng là 7,9 lần thấp hơn nhiều so với bình quân thị trường là 14x và các công ty trong nhóm ngành là 27x. Đây là cổ phiếu mà nhà đầu tư dài hạn nên có trong danh mục của mình.