Tiêu đề Báo cáo phân tích CTCP Than Núi Béo
Loại báo cáo Phân tích công ty
Nguồn VNDIRECT
Ngành
Doanh nghiệp
Chi tiết Ngày : 25/01/2010
Số trang : 4
Ngôn ngữ : Tiếng Việt
Dạng tệp : .PDF
Kích thước : 474 Kb
Tải về: 74
Tải về
Bình chọn (Bạn phải đăng nhập để bình chọn)
Tóm tắt
Tại mức giá 37.100 đ/CP, P/E năm 2009 của Công ty cổ phần Than Núi Béo là 4,25, P/E năm 2010 trên kế hoạch của công ty là 5,26. Đây là mức định giá khá thấp so với thị trường chung và trung bình ngành. Tuy nhiên, VNDirect lưu ý ngành than có tỷ lệ trích lập quỹ khen thưởng phúc lợi lớn, nếu giả định tỷ lệ trích lập quỹ khen thưởng phúc lợi NBC năm 2010 tương ứng năm 2008, thì EPS (đã trích quỹ khen thưởng phúc lợi) giảm tương ứng 31% so với EPS năm 2010KH còn 6.039 đ/CP, do vậy P/E năm 2010 của NBC (điều chỉnh) là 7,61 cao hơn 44,7% so với P/E năm 2010KH 5,26.