Tiêu đề Báo cáo phân tích CTCP Hữu Liên Á Châu
Loại báo cáo Phân tích công ty
Nguồn TAS
Ngành
Doanh nghiệp
Chi tiết Ngày : 28/12/2009
Số trang : 10
Ngôn ngữ : Tiếng Việt
Dạng tệp : .PDF
Kích thước : 435 Kb
Tải về: 57
Tải về
Bình chọn (Bạn phải đăng nhập để bình chọn)
Tóm tắt
Vượt qua những khó khăn trong năm 2008 và các quí đầu năm 2009 CTCP Hữu Liên Á Châu (HLAC) đang tăng trưởng mạnh mẽ và hoàn thành vượt bậc kế hoạch và chỉ tiêu đề ra cho năm 2009. Với giá trị nội tại được xác định là 38,000đ/CP,  biên độ an toàn là 25% cổ phiếu HLA hiện đang nằm trong vùng xem xét để mua và khuyến nghị của Công ty cổ phần chứng khoán Tràng An là MUA VÀO