Tiêu đề Báo cáo phân tích CTCP Cơ điện lạnh - Khuyến nghị MUA
Loại báo cáo Phân tích công ty
Nguồn SaigonBank Berjaya
Ngành
Doanh nghiệp
Chi tiết Ngày : 28/12/2009
Số trang : 4
Ngôn ngữ : Tiếng Việt
Dạng tệp : .PDF
Kích thước : 306 Kb
Tải về: 2
Tải về
Bình chọn (Bạn phải đăng nhập để bình chọn)
Tóm tắt
Là một trong hai công ty đầu tiên được niêm yết trên sàn HOSE, Công Ty Cổ Phần Cơ Điện Lạnh (REE) được cổ phần hóa vào năm 1993 với vốn điều lệ ban đầu 150 tỷ đồng. Sau hơn 15 hoạt động kể từ khi cổ phần hóa, REE đã phát triển lớn mạnh thành một tập đoàn lớn, có uy tín, hoạt động đa ngành nghề, với số vốn điều lệ hiện nay tăng lên 810 tỷ đồng.