Tiêu đề Báo cáo phân tích CTCP Cơ điện lạnh
Loại báo cáo Phân tích công ty
Nguồn TVSI
Ngành
Doanh nghiệp
Chi tiết Ngày : 23/12/2009
Số trang : 15
Ngôn ngữ : Tiếng Việt
Dạng tệp : .PDF
Kích thước : 570 Kb
Tải về: 3
Tải về
Bình chọn (Bạn phải đăng nhập để bình chọn)
Tóm tắt
Chúng tôi tiến hành định giá cổ phiếu REE theo hai phương pháp DCF và phương pháp hệ số tương đối. Nếu như phương pháp P/E và P/B thích hợp cho việc đầu tư trong ngắn hạn thì phương pháp DCF với các dự báo sát với tình hình hoạt động của công ty hơn sẽ thích hợp cho việc đầu tư trong dài hạn. Phương pháp P/E có thể cho thấy sự kì vọng vào giá cổ phiếu trong tương lai là khá lớn, bên cạnh đó phương pháp P/B cũng không thực sự chính xác khi vốn chủ sở hữu của công ty nhỏ.