Tiêu đề Báo cáo phân tích CTCP Hữu Liên Á Châu
Loại báo cáo Phân tích công ty
Nguồn MB Securities
Ngành
Doanh nghiệp
Chi tiết Ngày : 17/12/2009
Số trang : 4
Ngôn ngữ : Tiếng Việt
Dạng tệp : .PDF
Kích thước : 406 Kb
Tải về: 87
Tải về
Bình chọn (Bạn phải đăng nhập để bình chọn)
Tóm tắt
Với những kết quả đạt được trong 9 tháng đầu năm và tình hình kinh doanh thuận lợi trong 3 tháng cuôi năm 2009. Chúng tôi dự báo EPS cả năm của Công ty tối thiểu sẽ đạt 4.652 đồng. Như vậy giá của  HLA nằm trong khoảng 35.700 đồng cổ phần tương đương với PE 8x. Chúng tôi cho rằng mua và nắm giữ cổ phiếu HLA là quyết định không tồi.