Tiêu đề Báo cáo cập nhật CTCP Chứng khoán NH NN & PTNT
Loại báo cáo Phân tích công ty
Nguồn HSC
Ngành
Doanh nghiệp
Chi tiết Ngày : 11/12/2009
Số trang : 8
Ngôn ngữ : Tiếng Việt
Dạng tệp : .PDF
Kích thước : 436 Kb
Tải về: 306
Tải về
Bình chọn (Bạn phải đăng nhập để bình chọn)
Tóm tắt
Tính đến cuối quý 3 năm 2009, AGR là công ty chứng khoán đứng thứ 2 về vốn điều lệ, đứng thứ 3 về tổng vốn chủ sở hữu. AGR chiếm 3.5% thị phần giao dịch cổ phiếu và 22% thị phần giao dịch trái phiếu toàn thị trường.