Tiêu đề Báo cáo phân tích CTCP Viglacera Tiên Sơn
Loại báo cáo Phân tích công ty
Nguồn TVSI
Ngành
Doanh nghiệp
Chi tiết Ngày : 03/11/2009
Số trang : 6
Ngôn ngữ : Tiếng Việt
Dạng tệp : .PDF
Kích thước : 352 Kb
Tải về: 55
Tải về
Bình chọn (Bạn phải đăng nhập để bình chọn)
Tóm tắt
Các cổ phiếu được lựa chọn cùng ngành và lĩnh vực hoạt động với VIT thuộc ngành sản xuất vật liệu xây dựng gạch lát nền nhà. Tỷ trọng đóng góp của mỗi của phiếu vào hệ số chung của lĩnh vực được tính toán căn cứ vào mức độ vốn hóa thị trường của cổ phiếu đó. P/B trung bình của các cổ phiếu trên là 5.41. Giá trị sổ sách của cổ phiếu VIT tính đến hết năm 30/6/2009 là 12.030đ/cp, P/B được xác định cho  VIT ở mức 3x. Tổng hợp lại hai phương pháp định giá thì giá của VIT nằm trong khoảng từ 26.000đ đến 36.000đ.  Nhà đầu tư nên cân nhắc khi lựa chọn cổ phiếu cho danh mục đầu tư của mình.