Tiêu đề Báo cáo khuyến nghị cổ phiếu CTCP Vạn Phát Hưng
Loại báo cáo Phân tích công ty
Nguồn KLS
Ngành
Doanh nghiệp
Chi tiết Ngày : 08/09/2009
Số trang : 4
Ngôn ngữ : Tiếng Việt
Dạng tệp : .PDF
Kích thước : 345 Kb
Tải về: 29
Tải về
Bình chọn (Bạn phải đăng nhập để bình chọn)
Tóm tắt
Công ty cổ phần chứng khoán Kim Long khuyến nghị đối với các nhà đầu tư tổ chức KHÔNG ĐẦU TƯ vào cổ phiếu VPH. Tuy nhiên, đối với các nhà đầu tư cá nhân thì có thể xem xét mua vào tại mức giá chào sàn.