Tiêu đề Báo cáo phân tích tóm tắt CTCP khoan và dịch vụ khoan dầu khí
Loại báo cáo Phân tích công ty
Nguồn FPTS
Ngành
Doanh nghiệp
Chi tiết Ngày : 21/08/2009
Số trang : 2
Ngôn ngữ : Tiếng Việt
Dạng tệp : .PDF
Kích thước : 354 Kb
Tải về: 9
Tải về
Bình chọn (Bạn phải đăng nhập để bình chọn)
Tóm tắt
PVD chiếm phần lớn thị phần tại Việt Nam cho các nhà thầu  dầu  khí  và  các  công  ty  khoan  như CuuLong  JOC,  Petronas, JVPC,  Hoan  Vu  JOC,  VietsoPetro,  PIDC,  Dimond  Offshore, Transocean, Global Santa Fe. Các dịch vụ khác đã và đang ghi nhận sự  tăng  trưởng cả  về  thị phần  và  tỷ  lệ nội  địa  hóa.