Tiêu đề Báo cáo phân tích CTCP Khoan và Dịch vụ khoan Dầu khí
Loại báo cáo Phân tích công ty
Nguồn HSC
Ngành
Doanh nghiệp
Chi tiết Ngày : 10/06/2009
Số trang : 30
Ngôn ngữ : Tiếng Việt
Dạng tệp : .PDF
Kích thước : 1565 Kb
Tải về: 8
Tải về
Bình chọn (Bạn phải đăng nhập để bình chọn)
Tóm tắt
Là công ty dầu khí nhà nước của Việt Nam (NOC),  tập đoàn Dầu  khí  chiếm  lĩnh  ngành  công  nghiệp  dầu  khí Việt Nam, sản xuất khoảng 70% sản  lượng dầu quốc gia. Trong năm 2008, tập đoàn Dầu khí sản xuất 15 triệu tấn dầu thô và khoảng 7,5 triệu m3 khí hóa lỏng; và tăng trữ  lượng dầu  thô  thêm 127  triệu  tấn. Tổng doanh  thu của  tập đoàn Dầu khí vào khoảng 16,5  tỷ USD  (20% GDP), trong đó doanh thu từ xuất khẩu là 11,15 tỷ USD (18% tổng doanh thu xuất khẩu của Việt Nam). Tổng chi phí đầu tư của tập đoàn Dầu khí trong năm 2008 là 2,5 tỷ USD