Tiêu đề Báo cáo phân tích Tổng Công ty cổ phần khoan và dịch vụ khoan dầu khí
Loại báo cáo Phân tích công ty
Nguồn KLS
Ngành
Doanh nghiệp
Chi tiết Ngày : 10/04/2009
Số trang : 9
Ngôn ngữ : Tiếng Việt
Dạng tệp : .PDF
Kích thước : 532 Kb
Tải về: 5
Tải về
Bình chọn (Bạn phải đăng nhập để bình chọn)
Tóm tắt
Sau đợt giảm điểm đầu năm, cùng với VnIndex, HaIndex, cổ phiếu PVD đã tăng trở lại trong giai đoạn gần đây. Cổ phiếu PVD có tốc độ giảm mạnh hơn trong giai đoạn thị trường đi xuống và có tốc độ tăng chậm hơn trong giai đoạn thị trường đi lên so với các chỉ số VnIndex và HaIndex.