Tiêu đề Báo cáo phân tích CTCP khoan và dịch vụ khoan Dầu khí
Loại báo cáo Phân tích công ty
Nguồn Viet Capital Securities
Ngành
Doanh nghiệp
Chi tiết Ngày : 23/03/2009
Số trang : 5
Ngôn ngữ : Tiếng Việt
Dạng tệp : .PDF
Kích thước : 513 Kb
Tải về: 47
Tải về
Bình chọn (Bạn phải đăng nhập để bình chọn)
Tóm tắt
PVD  đang được giao dịch tại mức giá 54.000  với  PE  7,6x  và  PE  2009 khoảng 10,2x sau khi đã  tính đến sự sụt giảm của  lợi nhuận  sau  thuế  và việc cổ phiếu bị pha loãng. Với vị thế là công ty đầu ngành và được sự hậu thuẫn của Petrovietnam, công ty có thể giữ vững các hợp đồng và dòng lợi nhuận trong những năm tiếp theo. Do đó, PVD là một cổ phiếu đầy tiềm năng cho mục tiêu đầu tư dài hạn. Mức giá mục tiêu cho mỗi cổ phiếu PVD là VND 63.000.