Tiêu đề Báo cáo phân tích CTCP vận tải và thuê tàu biển Việt Nam
Loại báo cáo Phân tích công ty
Nguồn Viet Capital Securities
Ngành
Doanh nghiệp
Chi tiết Ngày : 01/03/2009
Số trang : 14
Ngôn ngữ : Tiếng Việt
Dạng tệp : .PDF
Kích thước : 1081 Kb
Tải về: 27
Tải về
Bình chọn (Bạn phải đăng nhập để bình chọn)
Tóm tắt
Công  ty  cổ  phần Vận  tải  và Thuê  tàu  biển Việt Nam  (Vitranschart) được thành lập từ năm 1975 trên cơ sở tiếp quản đội tàu và các hãng tàu do chế độ cũ để  lại, gồm các sà  lan và  tàu nhỏ, cũ, hư hỏng. Hoạt động chủ yếu của công ty lúc đó chỉ là quản lý và khai thác vận tải trên tuyến ven biển nội địa,  chuyên  chở  lương  thực  và  phân  bón.