Tiêu đề Báo cáo phân tích CTCP khoan và dịch vụ khoan dầu khí
Loại báo cáo Phân tích công ty
Nguồn BVSC
Ngành
Doanh nghiệp
Chi tiết Ngày : 01/03/2009
Số trang : 6
Ngôn ngữ : Tiếng Việt
Dạng tệp : .PDF
Kích thước : 239 Kb
Tải về: 9
Tải về
Bình chọn (Bạn phải đăng nhập để bình chọn)
Tóm tắt
PVD đã công bố kết quả kinh doanh năm 2008, theo đó Công ty hoàn thành vượt chỉ tiêu kế hoạch đề ra đầu năm với doanh thu đạt 3.720 tỷ đồng và lợi nhuận sau thuế đạt 927 tỷ đồng, tăng lần lượt 36% và 62% so với cùng kỳ năm trước. Doanh thu và lợi nhuận của PVD trong năm 2008 tăng trưởng mạnh chủ yếu nhờ vào sự đóng góp của dịch vụ khoan và dịch vụ giếng khoan.