Tiêu đề Báo cáo phân tích Tổng Công ty cổ phần khoan và dịch vụ khoan dầu khí
Loại báo cáo Phân tích công ty
Nguồn TVS
Ngành
Doanh nghiệp
Chi tiết Ngày : 09/02/2009
Số trang : 4
Ngôn ngữ : Tiếng Việt
Dạng tệp : .PDF
Kích thước : 492 Kb
Tải về: 11
Tải về
Bình chọn (Bạn phải đăng nhập để bình chọn)
Tóm tắt
Chúng tôi vẫn tiếp tục khuyến nghị nhà đầu tư(NĐT) cân nhắc mua cổ phiếu PVD do công ty có tỷ lệ  tăng trưởng bền vững, mức sinh lợi cổ tức cao và dòng tiền ổn định. Giá cổ phiếu PVD vẫn hấp dẫn NĐT với tỷ lệ tăng trưởng lợi nhuận bình quân đạt 20%/năm trong 4 năm tới; cổ phiếu PVD đang được giao dịch với PE hiện tại 9 lần và tỷ lệ tăng trưởng PE dưới 1%.