Tiêu đề Báo cáo phân tích Tổng Công ty cổ phần khoan và dịch vụ khoan dầu khí
Loại báo cáo Phân tích công ty
Nguồn TVS
Ngành
Doanh nghiệp
Chi tiết Ngày : 12/01/2009
Số trang : 16
Ngôn ngữ : Tiếng Việt
Dạng tệp : .PDF
Kích thước : 882 Kb
Tải về: 14
Tải về
Bình chọn (Bạn phải đăng nhập để bình chọn)
Tóm tắt
Chúng tôi khuyến nghị nhà đầu tư nên cân nhắc mua cổ phiếu PVD. Đây là một cơ hội đầu tư hấp dẫn đối với cổ phiếu thuộc ngành dầu khí còn rất nhiều tiềm năng của Việt Nam. Chúng tôi nghĩ rằng PVD đã chuẩn bị sẵn sàng để cùng song hành với sự phát triển tất yếu của ngành dầu khí trong thập niên tới. Cổ phiếu PVD hiện đang được giao dịch với giá hấp dẫn, PE 2009 10x và PEG dưới 1.