Tiêu đề Báo cáo phân tích tóm tắt CTCP Khoan và dịch vụ khoan dầu khí - 9 tháng đầu năm 2008
Loại báo cáo Phân tích công ty
Nguồn WSS
Ngành
Doanh nghiệp
Chi tiết Ngày : 23/12/2008
Số trang : 2
Ngôn ngữ : Tiếng Việt
Dạng tệp : .PDF
Kích thước : 205 Kb
Tải về: 7
Tải về
Bình chọn (Bạn phải đăng nhập để bình chọn)
Tóm tắt
Các chỉ báo kỹ thuật cho thấy PVD đang ở vị thế tương đối khả quan; việc Tổng công ty Tài chính cổ phần dầu khí Việt Nam đăng ký mua 5 triệu cổ phiếu PVD từ ngày 22/12 cũng sẽ làm cho sức cầu có sự cải thiện hơn nữa. Các kết quả kinh doanh trong quý 4 và cả năm 2008 của công ty sẽ là các yếu tố tích cực giúp nhà đầu tư cân nhắc để đưa ra quyết định mua vào đối với mã cổ phiếu này.