Tiêu đề Báo cáo phân tích CTCP Viễn Liên
Loại báo cáo Phân tích công ty
Nguồn An Thanh Securities
Ngành
Doanh nghiệp
Chi tiết Ngày : 21/12/2008
Số trang : 3
Ngôn ngữ : Tiếng Việt
Dạng tệp : .DOC
Kích thước : 126 Kb
Tải về: 1468
Tải về
Bình chọn (Bạn phải đăng nhập để bình chọn)
Tóm tắt
Công ty cổ phần Viễn Liên được thành lập theo giấy phép số 223/GP-UB ngày 02/3/1993 do UBND thành phố Hồ Chí Minh cấp. Khi thành lập, Công ty chỉ có số vốn điều lệ 700.000.000 đồng, vốn góp cổ phần chủ yếu là của CBCNV Bưu Điện TP.Hồ Chí Minh.