Tiêu đề Báo cáo phân tích CTCP Viễn Liên
Loại báo cáo Phân tích công ty
Nguồn VCBS
Ngành
Doanh nghiệp
Chi tiết Ngày : 31/12/2005
Số trang : 8
Ngôn ngữ : Tiếng Việt
Dạng tệp : .PDF
Kích thước : 338 Kb
Tải về: 1427
Tải về
Bình chọn (Bạn phải đăng nhập để bình chọn)
Tóm tắt
Công ty Cổ phần Viễn Liên thành lập năm 1993 theo Giấy phép số 223/GP-UB ngày 02/03/1993 với vốn điều lệ ban đầu là 700.000.000 đồng chủ yếu là vốn góp của CBCNV Bưu  điện T.P HCM. Trải qua 12 năm hoạt động, vốn điều lệ của Công ty đã tăng lên 10 tỷ. Ngày 3/7/2006, cổ phiếu của công ty chính thức giao dịch trên TTGDCK T.P HCM.